Telefoonnummers    
0594-213600 praktijkzaken
0594-212371 telefonisch spreekuur
  (dagelijks tussen 13:00-14:00)
0594-212371 spoedgevallen
  (tijdens kantooruren 08:00-17:00)

Spreekuur uitsluitend volgens afspraak

08:00-12:00 's ochtends    
16:00-17:00 's middags    
Groningerstraatweg 21 | 9843 AA Grijpskerk
Fax: 0594-211945
apotheek@rademaker.gerritzorgnet.nl
praktijk P.L.I. Rademaker
P.L.I. Rademaker - Apotheekhoudend Huisarts

P.L.I. Rademaker
Wendy Kruizinga
Tamara Vredevoogd
Sanne van Kammen
Marjanne Faber
Diane Drent
Jenny Kuipers
Kim Poortinga
Marjan Tinga - Lanting
Thea Sjoerdstra
Marleen Martini
Heleen Tees
Huisarts
Huisarts
Doktersassistente
Dokters- en apothekersassistente
Dokters- en apothekersassistente
Doktersassistente
Algemeen medewerkster
Praktijkverpleegkundige
Doktersassistente
Dokters- en apothekersassistente
Physician assistant
Doktersassistente